Verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers en bezoekers

Verwerking van de persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke gegevens meegedeeld aan SIMIM worden door haar niet aan derden overgemaakt, overgedragen of verhuurd.

Indien u de gegevens die over u zijn opgeslagen wenst te raadplegen, gelieve dan een schriftelijke aanvraag te richten aan SIMIM, Almaplein 3, bus 5, te 1200 Brussel of per e-mail simim@simim.be. Wij garanderen u hierbij dat elke onjuiste informatie zal worden verbeterd/geschrapt binnen de kortste termijnen, vanaf ontvangst van uw schriftelijk verzoek.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, te 1000 Brussel.

Gebruiksvoorwaarden - Privacy policy