Reproductie van fonogrammen in audiovisuele producties.

Gebruikt u muziek in een audiovisuele productie? Dan dienen ook de rechten van de muziekproducenten te worden geregeld en vergoed.

De muziekproducenten en/of hun rechthebbenden hebben conform artikel XI.209 van het Wetboek Economisch Recht (WER) immers het exclusieve recht om de reproductie van fonogrammen toe te staan of te verbieden.

Zo wordt bijvoorbeeld bij het gebruik van een fonogram (“track”) in een televisieprogramma een reproductiehandeling gesteld waarvoor de toestemming van de desbetreffende muziekproducent vereist is.

SIMIM organiseert een one-stop-shop om deze reproductierechten van de muziekproducenten te clearen voor het gebruik van voorafbestaande fonogrammen (zowel commerciële als library) in bepaalde audiovisuele producties.

Deze regeling dekt alle fonogrammen die behoren tot het SIMIM-repertoire (zie onze ledenlijst op de website), met uitzondering van de fonogrammen die vermeld zijn in de ‘Uitsluitingslijst audiovisuele producties’. De fonogrammen die in deze lijst staan, kunnen niet door SIMIM worden gelicentieerd voor gebruik in audiovisuele producties.

Valt uw specifieke audiovisuele productie niet onder de one-stop-shop regeling van SIMIM? Dan moet u de rechten met de muziekproducent rechtstreeks regelen.

De rechten moeten geregeld zijn vóór de exploitatie van de audiovisuele productie start.

Er zijn 3 manieren om de genoemde reproductierechten te regelen:

1) Via een globale inningsovereenkomst tussen SIMIM en de omroeporganisatie

Het betreft bepaalde audiovisuele producties die:

Contacteer SIMIM om na te gaan of uw audiovisuele productie geregeld wordt in een globale inningsovereenkomst met de omroeporganisatie waarvoor u produceert.

2) Via een individuele inning door SIMIM bij de audiovisuele producent.

SIMIM heeft ook een mandaat voor het individueel regelen van de genoemde reproductierechten voor bepaalde audiovisuele producties zoals bijvoorbeeld tv-series, reportages en documentaires, indien deze niet geregeld worden in een globale inningsovereenkomst met een omroeporganisatie. De tarieven die SIMIM hanteert voor deze individuele inningen vindt u hier. Contacteer SIMIM voor verdere stappen.

3) Via een overeenkomst tussen de muziekproducent en de audiovisuele producent

De regeling van de reproductierechten van fonogrammen in bepaalde audiovisuele producties dient rechtstreeks met de betreffende muziekproducent te worden geregeld.

Het gaat om de volgende audiovisuele producties:

Informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Vince Versteynen. (vince.versteynen[at]simim.be;02/775.82.10)

Het aangifteformulier voor audiovisuele producties vindt u hier