Reproductie – Tarieven

De producenten van muziekvideo’s en hun licentiehouders beschikken over het exclusieve recht om toestemming te verlenen om hun audiovisuele producties, hetzij de muziekvideo’s, te reproduceren en aan het publiek mee te delen.

Het uitzenden van muziekvideo’s is een daad van mededeling aan het publiek, onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de producenten van muziekvideo’s of van hun licentiehouders.

De producenten van muziekvideo’s hebben aan Imagia mandaat gegeven om in hun naam en voor hun rekening overeenkomsten met de televisieomroepen m.b.t. hierbovenvermelde exploitatie te sluiten.

Download hier het overzicht van de tarieven.

Klik hier voor de tariferingsregels kabelrechten.

Lid worden van Imagia

Indien u de rechten beheert van Videoclips, stellen we u voor om lid te worden van Imagia.
Lid worden bij Imagia om de geïnde vergoedingen doorbetaald te krijgen kan op twee manieren:

Vragen voor lidmaatschap als vennoot of mandaatgever stuurt u naar imagia@imagia.be.

Vermeld in de subject lijn ‘Aanvraag lidmaatschap’ en geef de volgende informatie:

Leden

De leden van Imagia (PDF)

Last update: 09/09/2020.

Jaarverslagen

Het jaarverslag van 2016 (PDF)

Het jaarverslag van 2017 (PDF)

Het jaarverslag van 2018 (PDF)

Het jaarverslag van 2019 (PDF)

Statuten

De Statuten van Imagia(PDF)

Vennoten

Lijst van vennoten Imagia(PDF)

Gebruiksvoorwaarden - Privacy policy