De producenten van muziekvideo’s en hun licentiehouders beschikken over het exclusieve recht om toestemming te verlenen om hun audiovisuele producties, hetzij de muziekvideo’s, te reproduceren en aan het publiek mee te delen.

Het uitzenden van muziekvideo’s is een daad van mededeling aan het publiek, onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de producenten van muziekvideo’s of van hun licentiehouders.

De producenten van muziekvideo’s hebben aan Imagia mandaat gegeven om in hun naam en voor hun rekening overeenkomsten met de televisieomroepen m.b.t. hierbovenvermelde exploitatie te sluiten.

Download hier het overzicht van de tarieven...
Download hier de Tariferingsregels van kabelrechten...

Bedrijfsinformatie

Document Periode Link
Jaarrapport 2016 Rapport
Jaarrapport 2017 Rapport
Jaarrapport 2018 Rapport
Jaarrapport 2019 Rapport
Ledenlijst 03/02/2021 2021 Lijst
Vennotenlijst 2019 Lijst
Statuten 2020 Document

Lid Worden van IMAGIA

Indien u de rechten beheert van Videoclips, stellen we u voor om lid te worden van Imagia. Lid worden bij IMAGIA om de geïnde vergoedingen doorbetaald te krijgen kan op twee manieren:

  • Ofwel wordt u vennoot van onze Coöperatie. U betaalt dan éénmalig een vennotenaandeel van 3.800 euro. Door coöperant te worden heeft u de gelegenheid om actief deel te nemen aan het leven van de Coöperatie: u wordt uitgenodigd op de Algemene Vergadering, u stemt tijdens deze vergadering over onderwerpen die belangrijk zijn voor de Coöperatie, u kan zich kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur die zich intensief bezig houdt met de strategische beslissingen voor de Coöperatie. Ten aanzien van de uitbetalingen van de geïnde rechten heeft u dezelfde rechten als diegenen die uitsluitend mandaat geven;
  • Ofwel geeft u mandaat zonder vennot te worden van de Coöperatie. Dit is volledig gratis. U bent dan niet zo nauw betrokken bij de gang van zaken van de vennootschap, maar verder hebt u dezelfde rechten en plichten als de coöperanten.
Vragen voor lidmaatschap als vennoot of mandaatgever stuurt u naar imagia@imagia.be. Vermeld in de subject lijn "Aanvraag lidmaatschap" en geef de volgende informatie:

  • Firmanaam (indien u geen firma hebt, vult u de tekst 'NATUURLIJKE PERSOON' in)
  • Contact persoon
  • Adres
  • Telefoon
  • e-mail
  • BTW-nr
  • Ondernemingsnummer(indien u geen firma hebt, vult u uw RIJKSREGISTERNUMMER in)

Uw bericht werd verzonden. Dank U!